RSS
A A A K

Ochrona wizerunku i dane osobowe

Ochrona wizerunku

Instytucja zastrzega sobie możliwość upublicznienia (w ramach fotorelacji) zdjęć z wydarzenia realizowanego w ramach realizacji jej zadań statutowych, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Instytucji, stronie miasta, w prasie lokalnej, branżowej oraz w serwisach społecznościowych Instytucji.

Osoby, których wizerunek został utrwalony i upubliczniony mają prawo do wycofania zgody na jego publikację. Chęć usunięcia wizerunku ze zdjęć prosimy zgłaszać pod adresem email iod@mdkwolomin.pl lub pisemnie w sekretariacie MDK; w zgłoszeniu prosimy o jednoznaczne określenie zdjęć, któych dotyczy wniosek.

Administrator danych Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin,
tel. 22 787 45 13, mdk@mdkwolomin.pl
Inspektor ochrony danych tel. 22 787 45 13 wew. 25, iod@mdkwolomin.pl
Zakres przetwarzania Utrwalenie, archiwizacja i publikacja wizerunku uczestników wydarzeń
Cel przetwarzania Prowadzenie dokumentacji wydarzeń, realizacja zadań statutowych (promocja relacji z wydarzeń na stronie organizatora, w mediach lokalnych, branżowych i w serwisach społecznościowych)
Podstawa prawna przetwarzania RODO1 : Art. 6 ust. 1. lit a) - na podstawie zgody wyrażonej przez akceptację regulaminu; Art. 6 ust. 1. lit. c) – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Przekazywanie danych osobowych
innym odbiorcom
Media lokalne i branżowe, Urząd Gminy, serwisy społecznościowe (przekazanie poza obszar UE na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA)
Maksymalny okres przetwarzania Do czasu ustania celu przetwarzania; w dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie zdjęcia lub swojego wizerunku ze zdjęcia - skontaktuj się z nami (iod@mdkwolomin.pl), podając link do fotografii

Monitoring wizyjny budynku

Instytucja prowadzi monitoring wizyjny budynku w celu zachowania porządku publicznego, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia. Prowadzenie monitoringu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku osób przebywających na terenie budynku i w jego bliskich okolicach.

Administrator danych Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin,
tel. 22 787 45 13, mdk@mdkwolomin.pl
Inspektor ochrony danych tel. 22 787 45 13 wew. 25, iod@mdkwolomin.pl
Zakres przetwarzania Rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego
Cel przetwarzania Zachowanie porządku publicznego, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zapewnienia bezpieczeństwa mienia
Podstawa prawna przetwarzania Art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z późn. zm.
Przekazywanie danych osobowych
innym odbiorcom
Nie przewiduje się
Maksymalny okres przetwarzania 14 dni

Informacje dodatkowe

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1 - RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 Opublikował: Jan Bartnik
Publikacja dnia: 25.06.2019
Podpisał: Marta Rajchert
Dokument z dnia: 25.06.2019
Dokument oglądany razy: 6 397